กลับ

ติดต่อผ่านทางโทรศัทพ์

098-827-3547 , 080-678-6135

ติดต่อผ่านทาง Line official

@antidrug

ติดต่อผ่านทางอีเมล

elearningantidrugnew@gmail.com

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข